Uroczyste otwarcie polskiego biura Facebooka w Warszawie

Case studies

Uroczyste otwarcie polskiego biura Facebooka w Warszawie

Głośna inauguracja odbyła się we wrześniu 2012 roku. Otwarcie polskiego biura Facebooka zostało oparte na dwóch wydarzeniach – zakomunikowaniu rozpoczęcia działalności oraz organizacji spotkania deweloperów Facebook Hack. Zespołowi H+K Strategies udało się dotrzeć do dwóch ściśle określonych, odmiennych grup docelowych. Efektem pracy agencji było także wygenerowanie kilkuset pozytywnych publikacji na temat wydarzenia.

Facebook jest jedną z najczęściej odwiedzanych stron internetowych na świecie. Portal społecznościowy, który pierwotnie miał służyć do komunikacji pomiędzy znajomymi, stał się wielofunkcyjną platformą, wykorzystywaną także przez firmy, organizacje czy instytucje publiczne.

Jak przeprowadzono otwarcie polskiego biura Facebooka

Zespół H+K Strategies otrzymał zadanie zakomunikowania otwarcia pierwszego biura Facebooka w Europie Środkowo-Wschodniej. Działania inaugurujące oparto na dwóch strategicznych wydarzeniach. Po pierwsze: dla przedstawicieli najważniejszych mediów ogólnych, technologicznych i marketingowych zorganizowano konferencję prasową oraz serię wywiadów. Po drugie: przeprowadzono Facebook Hack, czyli konkurs dla ponad 100 polskich deweloperów.

Dzięki starannemu doborowi przedstawicieli mediów i wykorzystaniu różnych technik PR, w prasie, radiu, telewizji i Internecie pojawiło się ponad 150 publikacji na temat biznesowych aspektów otwarcia biura oraz możliwości, jakie Facebook daje polskim deweloperom. Zespół H+K Strategies otrzymał bardzo wysoką ocenę satysfakcji klienta ze strategii, przebiegu i wyników tego projektu.

Case studies