Polpharma – V Ogólnopolska Debata o Zdrowiu Seksualnym

Case studies

Polpharma – V Ogólnopolska Debata o Zdrowiu Seksualnym

Prezentacja wyników badań prof. Zbigniewa Izdebskiego i firmy Polpharma dotyczących życia seksualnego Polaków w kontekście preferencji politycznych i kulturowych zgromadziła dziesiątki przedstawicieli mediów, polityki, nauki i edukacji. Było to już piąte spotkanie ekspertów na temat zdrowia seksualnego Polaków. Ogólnopolskie Debaty o Zdrowiu Seksualnym odbywają się cyklicznie. Stanowią największe tego rodzaju przedsięwzięcie w Polsce, którego celem jest wzmocnienie świadomości w tej niezwykle istotnej i równocześnie niedocenionej dziedzinie.

Uczestnicy debaty

O seksualności Polaków w obszarze przedstawionych wyników badań prof. Izdebskiego i firmy Polpharma, dyskutowali m. in. poseł Ryszard Kalisz, aktorka Ewa Kasprzyk, prof. Zbigniew Lew-Starowicz, wicemarszałkini sejmu Wanda Nowicka, pisarka Krystyna Kofta, prof. Romuald Dębski oraz redaktor Jacek Żakowski. Wszyscy obecni na konferencji zgodnie przyznali, że temat jest ważny i powinien mieć istotne miejsce w debacie publicznej.

Polpharma: Temat jest ważny i wywołuje dyskusje

Kontrowersyjne dane dotyczące obyczajowości Polaków w nawiązaniu do ich poglądów politycznych wywołały gorącą dyskusję wśród uczestników. Debata zorganizowana przy wsparciu firmy Polpharma zwróciła uwagę na istotny problem małej wiedzy na temat seksualności wśród młodzieży oraz ciągły wpływ Kościoła na decyzje polityków w tej kwestii. Prelegenci przypominali także porażki kolejnych inicjatyw wprowadzenia edukacji seksualnej do szkół. Zwrócili też uwagę na aspekt zdrowia seksualnego i otwartości Polaków do rozmawiania o nim z lekarzem. Dialog jeszcze tego samego dnia przeniósł się na scenę publiczną.

Zespół H+K Strategies na zlecenie firmy Polpharma odpowiadał za logistyczne przygotowanie V Ogólnopolskiej Debaty o Zdrowiu Seksualnym oraz oprawę medialną wydarzenia.

Case studies