Adrianna Trefoń

Junior Account Executive, Technology Practice

Adrianna pracuje w dziale Technology na stanowisku Junior Account Executive. Do agencji Hill + Knowlton Strategies Poland dołączyła w marcu 2017 r. na staż, jako wsparcie dla zespołu pracującego dla firmy Uber. Obecnie jest zaangażowana w działania komunikacyjne oraz media relations klientów takich jak Spotify i NCR.

Otrzymała dyplom ukończenia studiów amerykanistycznych na Uniwersytecie Warszawskim. Od trzech lat jest związana z teatralną grupą studencką, gdzie jest odpowiedzialna za organizację pracy zespołu, współpracę z partnerami oraz pomaga w organizacji wydarzeń i pokazów.

Obecnie jest studentką Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych.