Katarzyna Walewska

Associate, Healthcare Practice

Katarzyna Walewska z branżą Public Relations związana jest od 2009 roku. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu projektów public relations i public affairs w sektorze Healthcare.

Współpracowała z polskimi i międzynarodowymi firmami z branży medycznej i farmaceutycznej, realizując projekty komunikacyjne, działania z zakresu public affairs oraz kampanie społeczne m.in. dla: SCA Hygiene Products, Paul Hartmann, Astellas Pharma, Medtronic, Allergan, Pfizer, Phonak, Geers, DOZ.S.A., Roche, Novartis.
Posiada wieloletnie doświadczenie we współpracy z liderami opinii, towarzystwami naukowymi, oraz środowiskiem pacjenckim. Realizowała długofalowe projekty w obszarze opieki długoterminowej oraz projekty dedykowane seniorom.
Odpowiadała za koordynację działań public affairs w obszarze nowelizacji rozporządzenia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, dostępności do terapii innowacyjnych oraz wdrożenia ustawy o pomocy osobom niesamodzielnym.
Specjalizuje się prowadzeniu kampanii edukacyjnych i społecznych w obszarze ochrony zdrowia, opracowywaniu analiz społeczno-ekonomicznych oraz budowaniu i utrzymywaniu relacji z mediami, środowiskiem medycznym oraz pacjentami.