Stefan Bogucki

Senior Associate, Finance Practice

Stefan Bogucki jest doświadczonym konsultantem ds. public relations. Od ponad 10 lat wspiera firmy z branży finansowej i sektora nowych technologii w budowaniu i wdrażaniu strategii komunikacyjnej na polskim rynku. Specjalizuje się w komunikacji korporacyjnej.

W ciągu ostatnich pięciu lat pracował na rzecz klientów oferujących usługi finansowe, w tym m.in. dla banków (BPH / GE Capital, Erste Group), towarzystw ubezpieczeniowych (AIG, Genworth / AXA), firm pożyczkowych (Wonga.com, Provident / IPF, NetCredit / TWINO), funduszy Private Equity (Innova Capital, Highlander Partners), domów maklerskich (WOOD, Erste Securities), firm leasingowych (Raiffeisen Leasing) i prawniczych (KZP Business Law, Wolf Theiss).
Posiada doświadczenie w prowadzeniu komunikacji klienta w zmiennym otoczeniu regulacyjnym. W ciągu ostatniego roku wspierał GE Capital w działaniach związanych ze sprzedażą polskich aktywów (BPH), projektem prezydenckiej ustawy „frankowej” i wprowadzeniem podatku „bankowego”. Wspierał też firmę Wonga.com w procesie konsultacji społecznych i procedowania projektu ustawy regulującej sektor pożyczkowy w Polsce.
Stefan Bogucki jest absolwentem programu MBA realizowanego przez Politechnikę Warszawską, London Business School, HEC Paris i NHH Bergen. Studiował (Gent Universitait) i pracował (NATO HQ Brussels) w Belgii.