H+K Strategies wspiera EIT Climate-KIC w działaniach na rzecz ochrony klimatu
Biuro prasowe

H+K Strategies wspiera EIT Climate-KIC w działaniach na rzecz ochrony klimatu

Do grona klientów agencji H+K Strategies dołączył EIT Climate-KIC, największe europejskie stowarzyszenie klimatyczne. Jest to inicjatywa Unii Europejskiej łącząca sektor prywatny z sektorem publicznym, która ma na celu ochronę klimatu i budowę gospodarki niskoemisyjnej. Jednym z pierwszych zadań agencji było wsparcie komunikacyjne 24-godzinnego Climathonu w Warszawie, Krakowie, Budapeszcie, Debreczynie i Brnie.

W ramach współpracy dla EIT Climate-KIC agencja H+K Strategies koordynuje działania komunikacyjne w 4 krajach: w Polsce, Czechach, na Węgrzech i na Słowacji. Agencja odpowiada za planowanie i realizację działań mediowych, tworzenie treści oraz wsparcie komunikacyjne podczas Climathonu oraz w czasie Szczytu Klimatycznego COP24 w Katowicach.

EIT Climate-KIC, powołany przez Parlament Europejski, to sieć partnerska, która zrzesza podmioty i środowiska działające na rzecz ochrony klimatu. Wspiera innowacyjne badania, projekty i start-upy. Prowadzi projekty z zakresu edukacji, przedsiębiorczości i innowacji. Zrzesza naukowców, przedsiębiorców, wyższe uczelnie oraz przedstawicieli władz zaangażowanych w tematykę zmian klimatycznych. Swoimi działaniami obejmuje całą Unię Europejską. Jest również inicjatorem Climathonu – globalnego ruchu na rzecz rozwiązywania problemów klimatycznych.

Za obsługę klienta odpowiada zespół konsultantów z departamentu Komunikacji Korporacyjnej, którym kieruje Jarosław Sutarzewicz (Director Public Affairs & Defense). Klienta pozyskano w drodze przetargu.

Proponowane