Jarosław Sutarzewicz

Director, Public Affairs & Defense

Jarosław Sutarzewicz jest doświadczonym specjalistą ds. public affairs i komunikacji z administracją publiczną. Wspiera klientów Hill+Knowlton Strategies w budowaniu trwałych relacji z sektorem publicznym oraz współtworzeniu strategii z zakresu public policy i advocacy.

Swoje doświadczenie w pracy dla podmiotów korporacyjnych i instytucjonalnych zdobywał poprzez realizację projektów dla klientów takich jak Boeing, Northrop Grumman, Janssen-Cilag, CIMA, Lafarge, Komisja Europejska i EIT Climate-KIC. Posiada doświadczenie w zakresie zarządzania projektami i eventami oraz w administrowaniu baz danych typu CRM. Jest również współautorem dorocznego badania „Politycy na Twitterze”, które analizuje kogo najchętniej obserwują polscy parlamentarzyści.​

Bezpośrednio przed dołączeniem do zespołu agencji Hill+Knowlton Strategies pracował jako szef protokołu w ambasadzie USA w Warszawie. Był odpowiedzialny za kontakty placówki ​
z przedstawicielami rządu i sektora prywatnego. Posiada szeroką wiedzę na temat polskiej sceny politycznej oraz praktykę w realizacji projektów międzysektorowych. ​

Wcześniej, w Polskim Funduszu Kapitałowym, Jarosław Sutarzewicz koordynował projekt wdrożenia portalu B2B oferującego rozwiązania offsetowe dla sektora obronnego. Jako certyfikowany trener ​
z zakresu client service oraz doświadczony tłumacz języka angielskiego wie jak przełożyć skomplikowane kwestie na praktyczne rozwiązania w biznesie.​

Jarosław Sutarzewicz jest ekspertem w zakresie protokołu dyplomatycznego i etykiety w biznesie. Jest absolwentem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu​